Dissertations written by members of Çatalhöyük Research Project at the 
Adam Mickiewicz University in Poznań
 
Doctoral dissertations
 
1.
Jędrzej Hordecki, 2020. Osadnictwo z epoki żelaza i okresu hellenistycznego w Çatalhöyük w kontekście regionalnym Środkowej Anatolii.
2.
Katarzyna Harabasz, 2019. Osteobiografia mieszkańców neolitycznej osady Çatalhöyük w Turcji. 
3.
Patrycja Filipowicz, 2019. The transformative character of imagery of South-Central Anatolian communities in the period 6500-5500 BC. 
4.
Maciej Chyleński, 2019. Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa 
i charakteru migracji neolitycznych społeczności Anatolii i Europy. 
 
Master theses
 
1.
Weronika Stosik, 2016. Mechanizmy kształtowania się płci kulturowej neolitycznej osady Çatalhöyük East. Próba skonstruowania modelu badawczego i jego aplikacja.
2.
Mateusz Dembowiak, 2015. Znaczenie dzieci w społeczności neolitycznej osady w Çatalhöyük East.
3.
Katarzyna Harabasz, 2015. The Domesticated dead. Buildings and their funerary meaning at the Neolithic site of Çatalhöyük.
4.
Jędrzej Hordecki, 2015. Post-chalkolityczne osadnictwo w strefie TP na stanowisku Çatalhöyük, Turcja
5.
Agata Czeszewska, 2010. Próba interpretacji malowideł ściennych z neolitycznego tellu Çatalhöyük w perspektywie poststrukturalizmu. 
6.
Patrycja Filipowicz, 2009. Recepcja idei matriarchatu i postaci żeńskiego bóstwa w archeologii i społeczeństwie na przykładzie Çatalhöyük. 
7.
Marta Bartkowiak, 2009. Kulturowa biografia Skull Buildings z preceramicznej osady Çayönu Tepesi w południowo-wschodniej Anatolii w kontekście fenomenu budowli ceremonialnych na Bliskim Wschodzie.
8.
Katarzyna Regulska, 2008. Modele neolityzacji i ich archeologiczna weryfikacja. Model przesuwającej się fali w kontekście relacji pomiędzy Anatolią południowo-wschodnią a środkową w neolicie.
9.
Kinga Vorbrich, 2007. Świat dziecka i dziecko w świecie neolitycznej społeczności Çatalhöyük (Turcja).
10.
Arkadiusz Klimowicz, 2006. Dynamika wzrostu statusu domów i ich społeczny kontekst na
neolitycznym tellu Çatalhöyük.
11.
Ryszard Mikuła, 2006. Ceramika hellenistyczna i rzymska ze stanowiska TP w Çatalhöyük, Turcja. Analiza układów przestrzennych w skali mikroosadniczej.
 
BA theses
 
1.
Oliwia Rucka, 2023. Materiały kamienne z obszaru TP w Çatalhöyük w świetle podejścia chaine operatoire. 
2.
Milena Kubiaczyk, 2016. Zoomorficzna plastyka figuralna jako próba udomowienia na neolitycznej osadzie w Çatalhöyük.
3.
Karolina Joka,  2015. Strategie przedstawiania neolitycznej osady w Çatalhöyük (Turcja) w prasie krajowej w latach 2001-2014.
4.
Jędrzej Hordecki, 2013. Weryfikacja systemów typologicznych post-chalkolitycznych pochówków w Çatalhöyük.
5.
Aleksandra Neumann, 2013. Ozdoby z muszli w pochówkach Çatalhöyük East.
6.
Weronika Stosik, 2013. Problem higieny i warunków sanitarnych oraz ich wpływ na zdrowie populacji Çatalhöyük. Próba stworzenia metodyki dla dalszych badań w tej dziedzinie.
7.
Katarzyna Harabasz, 2013. Dekapitacja i plastrowanie ludzkich czaszek jako przejaw kultu przodków na neolitycznym stanowisku Çatalhöyük.
8.
Mateusz Dembowiak, 2013. Znaczenie dzieci w społeczności neolitycznej osady w Çatalhöyük East. Próba interpretacji grobów dziecięcych.
9. Marika Michalak, 2012. Malowidła naścienne z neolitycznego stanowiska w Çatalhöyük w Turcji. Próba intepretacji w perspektywie neuropsychologicznej.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

All visual materials contained on this website are the property of Çatalhöyük Research Project
Poznań Archaeological Expedition at Çatalhöyük, Adam Mickiewicz University
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, Poland
.